Řízení kvality

Firma Awec A.P. je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 na systém managementu kvality v oboru: Inženýring dodávek dílů a zajišťování výroby přesných obráběných a tvářených dílů pro automobilových průmysl.

Výroba v Evropě i v Asii, probíhá vždy pod naší kontrolou v souladu s EN ISO 9001:2015 a dle norem ISO, EN, ČSN, DIN, ASTM, případně dalších.

Výrobní pobočka ve Vietnamu je navíc certifikována dle ISO/TS 16949.


U našich dodavatelů provádíme v pravidelných intervalech audity a nezávislé zkoušky všech výrobních parametrů.

Všechny naše výrobky podléhají přísné procesní a výstupní kontrole. Nově vybudovaná měrová střediska jsou vybavena nejmodernějšími přístroji pro měření tvrdosti, provádění tlakových zkoušek do síly 200 kN, automatická 100% kontrola délky včetně měření standardních rozměrů. Vlastníme speciální meřidla jako Aberlink 3D Axiom too 1500 CNC nebo optický mikroskop.

K dílům dodáváme materiálové atesty 3.1 i rozměrové protokoly dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je vzorkování podle VDA, PPAP.