Kontakty

AWEC ALUMINIUM PRODUCTS, s.r.o.
DIVIZE AWEC-INDUSTRIAL
Sídlo společnosti:

Haškova 17, Brno 63 800
Česká republika

IČ: 28329139
DIČ: CZ 283 29 139

Výrobní prostory:

Brno, Ústí nad Labem

Obchod:

sales@awec-industrial.cz

 

Michal Novák
Technický ředitel
Tel.: +420 737 946 257
E-mail: novak@awec.cz