Společnost čerpá příspěvky spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v rámci projektu:

  • Odborná praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji
  • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců